Tìm kiếm nâng cao

Trung tâm Xúc tiến Thương mại -Du lịch Bắc Ninh

Tiêu đề: Trung tâm Xúc tiến Thương mại -Du lịch Bắc Ninh - http://www.bacninhtrade.com.vn
Danh mục: Tổ chức thương mại
Clicks: 5
Ngày cập nhật: Aug 26, 2010
PR Website:
0/10
Nội dung website cung cấp thông tin về Thương mại, Du lịch , hồ sơ doanh nghiệp của tỉnh, thông tin thời sự địa phương, các điểm du lịch, văn hóa, làng nghề....tỉnh Bắc Ninh. Hỗ trợ các doanh nghiệp giao dịch mua bán, giới thiệu sản phẩm , giới thiệu cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư, thành lập doanh nghiệp, XNK, Mã số Hải quan...
Đánh giá
  •  

Đánh giá: 0.00/10 (0 )