Tìm kiếm nâng cao

Website trường Đại học khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội

Tiêu đề: Website trường Đại học khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội - http://www.hus.edu.vn
Danh mục: Đại Học-Học Viện
Clicks: 2000
Ngày cập nhật: Aug 25, 2010
PR Website:
0/10
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 40 năm của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - nơi đã đào tạo nên nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học ưu tú và danh tiếng cho đất nước.
Đánh giá
  •  

Đánh giá: 7.88/10 (56 )